Sofyscon

managers

»Profesionalita a kvalita

Disponujeme zkušeným dynamickým angažovaným týmem, který odvádí mimořádný výkon a je schopen překonávat Vaše očekávání. Prostě profesionální poradenství.

»Individuální přístup a důvěra

Pozorně nasloucháme Vašim přáním, projekty individuálně připravujeme v souladu s Vašimi potřebami, chráníme Vaše zájmy, budujeme dlouhodobé perspektivní vztahy. Naše poradenství je klientské.

»Aktivita a dynamika

Cíleně a vytrvale vyhledáváme a nalézáme příležitosti ke zlepšení, jsme otevření podnětům, podporujeme aktivní spolupráci a tvoříme skvělou budoucnost. Naše poradenství je procesní.


25

Nové výzvy OP PIK

vloženo 25.10.2016

MPO vyhlásilo dne 24. října 2016 výzvy v následujících programech podpory: Partnerství znalostního transferu - Výzva II, Spolupráce - Klastry - Výzva III, Marketing - Výzva II, Nemovitosti - Výzva II, Školicí střediska - Výzva II, ICT a sdílené služby - Výzva II a ICT a sdílené služby - Výzva III. Více na webech API a MPO.

posledních 15 novinekli

1Naše mise

Nasloucháme vašim přáním. Plníme vaše očekávání. Tvoříme a spolupracujeme. Baví nás to.

2Naše vize

Jsme exkluzivní poradenskou firmou s širokou klientelou, otevřenou sítí vztahů, vytváříme a sdílíme know-how. Stále nás to baví.

3Náš tým

Naši spolupracovníci mají rozsáhlé znalosti a bohaté praktické zkušenosti v oblasti své působnosti. Účastnili se realizace řady projektů, nebo je přímo řídili.

víceli