Sofyscon

foto

» Bc. Martin Drýk

junior konsultant

Absolvoval Gymnázium Sušice a nastoupil na Vysokou školu ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultu, kde v roce 2009 získal titul bakalář v oboru Národní hospodářství. Pokračuje dále v magisterském studiu, obor Hospodářská politika s vedlejší specializací Finanční manažer. V průběhu studia pracoval zejména v oblasti leasingu, cestovního ruchu a poskytování služeb. Ve volném čase se zajímá o fotbal, tenis, cyklistiku a hospodářsko-politické dění.

Martin zpracovává ekonomické a finanční analýzy a spolupracuje na projektech financovaných z EU fondů, restrukturalizacích podniků a podnikových procesních inovacích.