Sofyscon

foto

»Mgr. Martina Jedličková

senior konsultant

Vystudovala Karlovu Univerzitu. Absolvovala dvouoborové i jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je tedy původním vzděláním psycholog. Získala akreditaci MŠMT ČR pro činnost grafologa. V roce 2004 další akreditaci MŠMT ČR v ročním kurzu Řízení lidských zdrojů. Psychologickému a personálnímu poradenství jako hlavní činnosti se věnuje od roku 1996.

Dlouhodobě spolupracuje při výběrových řízeních zpravidla na manažerské pozice. Provádí výběr vhodných kandidátů prostřednictvím hodnocení kandidátů na základě výsledků souboru testů dle zadání zákazníka, grafologických rozborů a pohovorů.

Má rozsáhlé zkušenosti s personálním poradenstvím, zejména budování personálního systému ve firmě, oblasti řízení lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoji komunikačních dovedností. V současnosti se věnuje rozvoji v personální agentuře STIMUL.

Ukázky prací: Psychologický posudek Psychologický posudek osobnosti kandidáta

Kontakt: martina.jedlickova(and)sofyscon.cz