Sofyscon

foto

»Ing. Libor Mlynář

senior konsultant

Vystudoval v roce 2000 Vysokou školu ekonomickou, podnikohospodářskou fakultu obory Podniková ekonomika a management a Manažerské informační systémy. Absolvoval I další vzdělávání v oblasti finančního řízení, controllingu, plánování a risk managementu.

Pracoval pro firmy Vigour , Jihlavské sklárny Bohemia , Burson Properties v různých obchodních a výkonných pozicích. Ve společnosti Bohemian Technologies byl mezi roky 2003 -2004 finančním manažerem a následně již v B:TECH, a.s. až do roku 2009 finančním a provozním ředitelem a členem představenstva.

Působil jako IM ve firmě TRASEK TS s.r.o. do jejího prodeje v roce 2011. V současné době rozvíjí firmu Ecotop HB s.r.o., která se zabývá obchodem a službami. Intenzivně se zabývá finančním poradenstvím a finančními restrukturalizacemi v sektoru retailu. Je externím hodnotitelem projektů žadatelů o podporu podnikání ze strukturálních fondů EU.

Ve společnosti Sofyscon spolupracuje na projektech z oblasti ekonomiky, obchodu a marketingu nebo je přímo zodpovědný za jejich řízení.

Kontakt: libor.mlynar(and)sofyscon.cz