Sofyscon

foto

»Mgr. Jan Ševčík

senior konsultant

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, promoval v roce 1991.

Praxi nastoupil jako advokátní koncipient v roce 1992 v Advokátní kanceláři JUDr. Meichová a partneři, kde působil až do roku 1996.

Pracoval v bankovnictví od roku 1996, jako právník centrály Komerční banky vypracovával metodiky, postupy a právní stanoviska a zastupoval banku před soudy.

V roce 2000 nastoupil do Divize Speciální obchody KB, kde jako vedoucí týmu zodpovídal za právní aspekty smluvní dokumentace, podílel se na tvorbě postupů banky vůči rizikovým klientům, postupech vymáhání pohledávek a restrukturalizace klientů. Zastupoval banku před soudy.

Je členem asociace správců majetku.

Působí jako samostatný advokát se zaměřením na obchodní, občanské a úpadkové právo. Specializuje se na vymáhání pohledávek, náhrady škod a dopravní nehody. Má rozsáhlé praktické zkušenosti s finančními instrumenty a cennými papíry a právními aspekty nakládání s nemovitostmi.

Kontakt: jan.sevcik(and)sofyscon.cz