Sofyscon

foto

»Ing. Vladimír Soudný

jednatel a ředitel společnosti

Vystudoval ČVUT, fakultu strojní. Řadu let se věnuje poradenství, projektovému řízení a podnikovému financování, strategickému rozvoji podniku a restrukturalizačním procesům. Kumulativně působil a působí více než 40 let v exekutivních pozicích řady podniků.

Pracoval jako konstruktér a projektant v oblasti průmyslové robotizace, mezioperační dopravy a manipulace a interních montáží. Několik let působil v orgánech Státní expertizy investic jako vedoucí specialista pro odvětví těžké strojírenství, hutnictví a elektrotechnika.

Poté pracoval v bankovnictví, vedl týmy spolupracující s EBRD a EIB a rozhodoval o rozvojových projektech pro společné financování. Později řešil nejrizikovější angažovanosti banky a stanovoval strategické postupy řešení restrukturalizace klientů. Podílel se významně od samého začátku na projektu zakládání zahraniční banky, kde poté několik let působil jako člen představenstva a náměstek generálního ředitele s přímou zodpovědností za oblast úvěrů, investičního bankovnictví, ekonomických analýz a řízení rizik.

Po návratu do ČR pracoval jako zástupce GŘ holdingu; zde vytvářel strategii, organizační a personální design skupiny podniků, zejména pak strategický manažerský systém holdingu. Kromě strategického a finančního controllingu výrobních podniků se také věnoval internímu vzdělávání, lektorské činnosti, poradenství a koučinku.

Poté opět působil v bankovnictví a podílel se na tvorbě a zavedení efektivní organizační struktury a metodiky práce s vysoce rizikovými klienty. Jako vrcholový specialista restrukturalizace řešil řadu případů z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, telekomunikací, obchodu a služeb v nejširší škále instrumentů strukturovaného financování podniků, korporací a mezibankovních dohod. Od roku 2004 je činný v oblasti podnikového poradenství, zejména při tvorbě strategií rozvoje a finančního řízení společnosti, věnuje se oblasti řízení rizik, speciálním obchodním operacím, Cost Benefit analýzám, restrukturalizacím organizačních struktur a systémů řízení, koučování a public relation. V současné době je jednatelem společnosti FlareWare a jednatelem a ředitelem poradenské společnosti Sofyscon.

Je certifikován Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a zařazen do Národního registru poradců, je externím hodnotitelem projektů žadatelů o podporu podnikání ze strukturálních fondů EU. Je členem platformy TUESDAY Business Network, jejímž cílem je sdružovat malé a střední podnikatele, podporovat růst, inovace a rozvoj technologií, a také je členem Komory evropských poradců. Má certifikaci metodického modelového strategického rámce CorSet Framework 2.1 Foundation K1 a K2.

Kontakt: vladimir.soudny(and)sofyscon.cz