Sofyscon

foto

»Mgr. Irena Švecová

senior konsultant

Vystudovala Universitu Karlovu, Pedagogickou fakultu.

Má dlouholetou praxi z přípravy metodik a řízení implementace projektů Evropských strukturálních fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ve státní správě naposledy pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu při řízení implementace projektů OPPI. V současné době je na MD.

Ve společnosti Sofyscon spolupracuje na projektech z oblasti personálních a motivačních systémů, vzdělávání a interní komunikace. Pracuje na projektech financovaných z fondů EU. Zpracovávala a zpracovává celou řadu projektů a jako externí hodnotitel je autorkou mnoha expertních stanovisek pro implementační orgány k projektům financovaných z fondů EU.

Kontakt: irena.svecova(and)sofyscon.cz