Sofyscon

foto

»Mgr. Zdeněk Veselý

senior konsultant

Vystudoval v roce 1991 Universitu Karlovu, Filozofickou fakultu v oboru informační věda, informační systémy, sociální komunikace.

Pracoval v Národní knihovně, na VŠE, ve vydavatelství MAFRA vedl projekty implementace informačních systémů, stejně jako ve ŠKODA PRAHA, kde působil v letech 2003 -2005 jako ředitel divize Provoz, kde byl zodpovědný za řízení HR, IT, správy majetku a právních služeb.

Po krátké stáži v USA působil do roku 2008 jako ředitel sekce lidských zdrojů Česká pošta s.p., kde zejména přímo řídil 456 zaměstnanců s celorepublikovou působností, řídil personální a mzdovou administrativu a oblast pracovně-právní, vedl kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi a spolupracoval na přípravě dlouhodobé strategie společnosti 2008 – 2013.

V současné době se věnuje poradenství. Ve společnosti Sofyscon spolupracuje na projektech z oblasti informačních systémů, budování personálních systémů ve firmě, oblasti řízení lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoji komunikačních dovedností nebo je přímo zodpovědný za jejich řízení.

Kontakt: zdenek.vesely(and)sofyscon.cz