Sofyscon

»Corporate finance

Rozhodovací procesy jsou bohužel často založeny víc na dojmech než na informacích. Emocionální bariéry brání i řadě dobrých manažerů realizovat dostatečně razantně a úplně i zcela jasná, odůvodněná a zřejmá rozhodnutí. Nabízíme individuální přístup a kompelxní řešení celé oblasti corporate finance - interim management firmy, části, procesu, strategické investice a finance, fúze a akvizice, prodeje podniků, vyhledání strategického či finančního investora, MBO, LBO a strukturování transakce. To je přednost našeho poradenství.

Dotační formulář / poptávkový formulář

Řízení projektu

Správné řízení projektu vyžaduje režim, který umožní zaměřit se na priority, sledovat výkon, překonávat obtíže a přizpůsobit se změnám. Externě řízený projekt eliminuje negativní vnitrofiremní vlivy, parciální zájmy či subjektivní potíže. Zajistíme správné naplánování projektu, jeho kvalitní a včasné provedení a dodržení plánovaného rozpočtu.

Interim management

Dočasné převzetí vrcholového řídícího procesu externím managementem, prosazení stanovených opatření k dosažení projektovaných cílů. Nejvyšší účinnost se dosahuje u firem v krizi a podniků připravujících strategickou změnu. Jsou případy, kdy výměna celého vrcholového vedení podniku není nezbytně nutná, lze s výhodou dočasně použít externích specializovaných manažerů. Jsou období, kdy je vhodné posílit stávající management početně, zkušenostmi nebo specializovanou odborností.

Restrukturalizace

Firma v krizi má šanci se zachránit pokud si tuto situaci přizná a pochopí urgentní potřebu efektivního zásahu do firemního organizmu. -spěšná restrukturalizace v relativně krátké době odstraní důsledky neřešených problémů v minulosti. Vytvořený restrukturalizační tým s podporou klíčových zaměstnanců dosáhne v krátkodobém horizontu měřitelných výsledků.

Transformace / rozvojové studie

Firma, která ztratila dynamiku nebo firma, která právě úspěšně překonala krizi či prodělala restrukturalizaci potřebuje oživení. Vytvořený multidisciplinární strategický tým v dlouhodobém horizontu vytváří budoucnost firmy, definuje střednědobé a dlouhodobé cíle a ovlivňováním prvků podnikové kultury vytváří předpoklady pro dlouhodobý rozvoj.

Vymáhání pohledávek

Převážná většina firem má problémy s úhradou pohledávek. S rostoucími problémy roste nechuť je řešit, výrazně klesá efektivnost. Předejte nám své problémy včas, zpravidla je mimosoudně vyřešíme. Pokud to nelze, nalezneme optimální způsob řešení. Las jsou peníze, neváhejte. Do konkursu si pohledávky umíte přihlásit sami, takové poradenství nepotřebujete.

Due diligence

Komplexní analýza stávajícího stavu projektu, subjektu nebo jeho části. Odhalí problémy právní, ekonomické i finanční a umožní optimálně reagovat v procesu vyjednávání fúze či akvizice nebo systémového interního opatření v části podniku. Prověřování provádíme přímo na místě v reálných podmínkách. Každý jistě ocení život bez zajíců v pytli či kostlivců ve skříni.

 

M&A, prodeje podniků

Vrcholová koordinace a strukturování transakce, zpracování podkladů a dokumentů pro rozhodnutí o transakci. Inzerce, profil firmy a zpracování informačního memoranda, smlouvy o důvěrnosti informací, vyhodnocení nabídek potenciálních investorů, doporučení strategie vyjednávání, návrh finančního vypořádání. Provádíme přímou podporu zájmů klienta při všech klíčových jednáních.

To jsou hlavní oblasti našeho poradenství. Nejde však popsat ve výčtu celý rozsah služeb. Potřebujete-li poradenství v jiné oblasti, prosím kontaktujte nás a zeptejte se. Jsme přesvědčeni o tom, že společně řešení najdeme.

Pokud máte například zajímavý podnikatelský záměr, chcete progresivně rozšířit své podnikání do výnosných oblastí, ale chybí Vám finanční zdroje či relevantní kapitál, neváhejte a oslovte nás prostřednictvím formuláře v záložce Kontakt. Řešení může například přinést vstup strategického privátního investora - business angel - do společného podniku.