Sofyscon

»Personální poradenství

Kdo nic neví - tabula rasa - to je šťastný člověk. Blahoslavení chudí duchem jsou však v praktickém životě nepoužitelní. Lím víc člověk ví, tím víc ví, co všechno ještě neví. Ten kdo se jen naučí něco dělat v běžných podmínkách, může se dostat do potíží v neobvyklých situacích. Nejlépe je na tom ten, kdo už chápe proč je něco dobré udělat určitým způsobem. Může v každé situaci běžný způsob modifikovat a má tak větší šanci uspět.

Když už jednou člověk je, tak má koukat aby byl, říkával pan Werich. A tak se učíme. Co a kdo, kdy a kde, jak a proč. Někdo chvíli, jiní dlouho, prozíraví neustále. Kvalita lidí ve firmě je určující pro její současnost, ale hlavně budoucnost. Naše personální poradenství Vám pomůže posílit budoucnost vaší firmy.

Dotační formulář / poptávkový formulář

 • »Vyhledávání a výběr pracovníků
 • »Assessment Centre
 • »Psydiagnostika a testování
 • »Personální audit
 • »Personální a mzdová politika
 • »Plánování rozvoje pracovníků
 • »Motivační plány a hodnocení pracovníků
 • »Outplacement
 • »Teambuilding
 • »Procesy interní komunikace
 • »Pracovní právo
 • »Rovné příležitosti
 • »Firemní kultura
 • »Zavádění flexibilních forem organizace práce
 • »Společenská odpovědnost firem
 • »Evropské fondy pro Českou republiku a jejich využití pro rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti firmy
 • »Evropský sociální fond pro další rozvoj lidských zdrojů firmy
 • »Pomoc při vyhledávání projektových partnerů, navazování spolupráce napříč sektory a zapojování do evropských nadnárodních projektů

To jsou hlavní oblasti našeho poradenství. Nejde však popsat ve výčtu celý rozsah služeb. Potřebujete-li poradenství v jiné oblasti, prosím kontaktujte nás a zeptejte se. Jsme přesvědčeni o tom, že společně řešení najdeme.